Velkommen

Velkommen til Haslev Pensionist- og efterlønsforening.

Alle aktiviteter og bankospil afholdes i FDF Huset Bregentvedvej 42, 4690 Haslev
Vi har aktiviteter  Gymnastik -Kortspil – Håndarbejde – se datoer under  Aktiviteter
Bankospil, se spilledage under BankospilVor program kan afhentes hos bestyrelsesmedlemmerne.

Gudbjartur Gade Mårvej 30 – mobil 30 20 48 13
Birte Madsen Enghavevej 5B – mobil 22 85 50 98
Lis Vedersø, Tjørneparken 33 – mobil 60 69 40 38

Medlemskontingent for 2021 kr. 120.- kan indbetales til vor konto i Sparekassen Sjælland-Fyn
Reg. nr.: 6070 konto nr. 0000271749
Vi modtager kontingent betaling ved bankospil.
Betaling kan endvidere ske til:

Birte Madsen Enghavevej 5C, Haslev, mobil: 22 85 50 98
Lis Wedersø Tjørneparken 33 Haslev, mobil: 60 69 40 38

Bemærk Foredrag fredag 15. oktober er flyttet til:
Mandag 25. oktober 2021 kl. 14,00
Foredrag afholdes i FDF huset Bregentvedvej 42, Haslev.
Carsten Egø Nielsen holder foredraget:
De dansk vestindisk øer og den danske slavehandel
Der serveres kaffe og kage.
Gratis adgang.
Tilmelding til:
Lis Vedersø mobil nr. 60 69 40 38
Lis Stjernholm mobil nr. 23 20 06 98