Velkommen til Haslev Pensionist- og efterlønsforening.

Alle aktiviteter og bankospil afholdes i FDF Huset Bregentvedvej 42, 4690 Haslev
Vi har aktiviteter  Gymnastik -Kortspil – Håndarbejde – se datoer under  Aktiviteter
Bankospil, se spilledage under Bankospil


Vor program kan afhentes hos bestyrelsesmedlemmerne.

Gudbjartur Gade Mårvej 30 – mobil 30 20 48 13
Birte Madsen Enghavevej 5B – mobil 22 85 50 98
Lis Vedersø, Tjørneparken 33 – mobil 60 69 40 38

Medlemskontingent for 2022 kr. 120.- kan indbetales til vor konto i Sparekassen Sjælland-Fyn
Registrerings nr.: 6070 konto nr.: 0000271749
Mobil pay: mobil 22 85 50 98
Vi modtager kontingent betaling ved bankospil.
Betaling kan endvidere ske til:

Birte Madsen Enghavevej 5C, Haslev, mobil: 22 85 50 98
Lis Wedersø Tjørneparken 33 Haslev, mobil: 60 69 40 38

Fredag d. 10. december 2021 kl. 14.00

Julefest på Haslev Bibliotek på Romanen.
Der er kaffe og kage, med musikalsk underholdning.
Luciaoptog med børn fra Troelstrupgård.
1.12.2021: Troelstrupgård har desværre meldt afbud.
Der er gratis adgang for medlemmer, men tilmelding nødvendig.
Tilmelding til:
Birte Madsen, mobil: 22 85 50 98
Lis Wedersø , mobil: 60 69 40 38
Lis Stjernholm mobil 23 20 06 98

2022

Fredag d. 18. Marts kl. 14,00 Generalforsamling på Haslev Bibliotek
Husk tilmelding til spisning.