Velkommen

Velkommen til Haslev Pensionist- og Efterlønsforening.

Alle aktiviteter og bankospil afholdes i FDF Huset Bregentvedvej 42, 4690 Haslev
Vi har aktiviteter  Gymnastik -Kortspil – Håndarbejde – se datoer under  Aktiviteter
Bankospil, se spilledage under Bankospil


Vor program kan afhentes hos bestyrelsesmedlemmerne.

Lis Stjernholm Gildringeparken 37 – mobil 23 20 06 98
Egon Larsen Jens Martin Knudsensvej 7.1. – mobil 22 18 19 70
Gudbjartur Gade Mårvej 30 – mobil 30 20 48 13
Birte Madsen Enghavevej 5C – mobil 22 85 50 98
Lis Vedersø, Tjørneparken 33 – mobil 60 69 40 38
Kirsten Andreasen Ringstedvej 81 st. – mobil 24 89 53 30
Mogens Jensen Højgårdsvejen 39 – mobil 23 25 51 19
Inge Andersen Tjørneparken 54 – mobil 61 71 07 37

Medlemskontingent for 2022 kr. 120.- kan indbetales til vor konto i Sparekassen Sjælland-Fyn
Registrerings nr.: 6070 konto nr.: 0000271749
Mobilepay: mobil 22 85 50 98
Vi modtager kontingent betaling ved bankospil.
Betaling kan endvidere ske til:

Birte Madsen Enghavevej 5C, Haslev, mobil: 22 85 50 98
Lis Wedersø Tjørneparken 33 Haslev, mobil: 60 69 40 38

2022

—————————————————————————————-

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 10.00
En dags udflugtstur i bus til Karrebæksminde.
Pris kr. kr. 450.- inkl. frokost, sejltur med kaffe og lagkage.
Turen er kun for medlemmer af Haslev Pensionist- og Efterlønsforening.

Bussen kører via Førslev, Vetterslev, Tyvelse, forbi Sorø Golfklub videre over Vinstrup, Skelby, og Næstved.
Vi spiser en 2 retters frokost på Kanalkroen, Karrebæksminde, drikkevarer for egen regning,
efter middagen Sejler vi med M/S Friheden fra Karrebæksminde til Næstved, på sejlturen vil der være kaffe & lagkage.
Bussen tager diverse rollator med fra Enø til Næstved.
Herfra kører bussen lidt rundt i området, hvorefter vi lander i Haslev ved 17 tiden.

————————————————————————————————————–

.