Velkommen

Velkommen til Haslev Pensionist- og Efterlønsforening.

Alle aktiviteter og bankospil afholdes i FDF Huset Bregentvedvej 42, 4690 Haslev
Vi har aktiviteter  Gymnastik -Kortspil – Håndarbejde – se datoer under  Aktiviteter
Bankospil, se spilledage under Bankospil


Vor program kan afhentes hos bestyrelsesmedlemmerne.

Lis Stjernholm Gildringeparken 37 – mobil 23 20 06 98
Egon Larsen Jens Martin Knudsensvej 7.1. – mobil 22 18 19 70
Gudbjartur Gade Mårvej 30 – mobil 30 20 48 13
Birte Madsen Enghavevej 5C – mobil 22 85 50 98
Lis Vedersø, Tjørneparken 33 – mobil 60 69 40 38
Kirsten Andreasen Ringstedvej 81 st. – mobil 24 89 53 30
Mogens Jensen Højgårdsvejen 39 – mobil 23 25 51 19
Inge Andersen Tjørneparken 54 – mobil 61 71 07 37

Medlemskontingent for 2022 kr. 120.- kan indbetales til vor konto i Sparekassen Sjælland-Fyn
Registrerings nr.: 6070 konto nr.: 0000271749
Mobilepay: mobil 22 85 50 98
Vi modtager kontingent betaling ved bankospil.
Betaling kan endvidere ske til:

Birte Madsen Enghavevej 5C, Haslev, mobil: 22 85 50 98
Lis Wedersø Tjørneparken 33 Haslev, mobil: 60 69 40 38

2022

Onsdag 7. september 2022 kl. 9,30
En dags udflugtstur i bus til Møn m.m.
Pris kr. kr. 375.- inkl. frokost, samt kaffe/te med lagkage.

Vi starter ved Superbrugsen Lysholm Alle kl. 09,30

Efter afgang kører bussen til Avnø Naturcenter i Lundby. Derefter kører bussen til Fanefjord Skovpavillon i Askeby på Møn.

Her spiser vi kalvesteg af filet samt islagkage. Drikkevarer for egen regning.

Efter frokosten er indtaget kører bussen videre til Hotel Fjordkroen i Tappernøje, hvor vi nyder en kop kaffe/te med lagkage.
Herfra kører bussen tilbage til Haslev.
Forventet ankomst kl. 16,30

Tilmelding senest 6. august 2022
Tilmelding til Lis Stjernholm mobil 2320 0698
Tilmelding til Lis Vedersø       mobil 6069 4038
Tilmelding til Birte Madsen    mobil 2285 5098

Betaling Bank: reg.nr: 6070 konto nr.: 0000271749

Mobilepay 2285 5098

.